DO POBRANIA
KONTAKT
FAQ
O NAS
OFERTA

Nasz firma zajmuje się realizacją projektów w technologii GIS (Systemy Informacji Przestrzennej), zarówno dla klientów biznesowych, jednostek administracji publicznej, jak i indywidualnych klientów.

Oferujemy liczne usługi z zakresu:

  1. budowy baz danych geograficznych,
  2. wykonania analiz dotyczących ukształtowania terenu (analiza spadków terenu, ekspozycji stoków, zacienienia, widoczności i zasłaniania, zagrożenia terenów erozją wodną, wietrzną oraz ziemną),
  3. wykonania analiz planistycznych wymaganych do utworzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, czy też Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego,
  4. wykonania analiz zjawisk demograficznych i społecznych zaprezentowanych w postaci kartogramu, kartodiagramu oraz map,
  5. wykonania obliczeń wskaźników użytkowania terenu: gęstości zabudowy, stopnia lesistości, powierzchni biologicznie czynnej, stopnia urbanizacji, badania dostępności komunikacyjnej terenów,
  6. modelowania zjawisk w technologii 3D.

Firma SERVE traktuje w sposób indywidualny każdego klienta rozumiejąc, iż każde zlecenie ma inny charakter i musi być dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników. Realizujemy projekty w sposób dokładny i fachowy czego potwierdzeniem są liczne referencje od klientów. Dodatkowo w roku 2014 firma zyskała certyfikat Idea Banku „Ideał Biznesu” za terminową realizację zobowiązań finansowych.

We are proud to serve you!

ekipa SERVE

W roku 2012 firma SERVE wykonała dla nas bazę danych przestrzennych obejmującą nasze centra logistyczne na terenie całego kraju. Dzięki budowie algorytmów obliczamy możliwie najbardziej optymalne trasy dla naszych ciężarówek. Świetnie wykonana praca.
Tomasz, Support Manager
Dziękujemy firmie SERVE za zbudowanie dla nas portalu webowego na potrzeby naszych badań barymetrycznych. Dzięki temu sprawnie obserwujemy nasze poczynania na wodach śródlądowych. Polecamy współpracę z niniejszą firmą.
Jacek, Prezes
W okresie od listopada do grudnia 2012 roku firma SERVE Kompleksowe usługi projektowe CAD & GIS od podstaw przygotwała dla nas bazę danych przestrzennych na potrzeby poszukiwań złóż gazu łupkowego. Dzięki temu nasi pracownicy sprawnie uzyskiwali zgody na wejścia maszyn poszukiwawczych.
Mariusz, Specjalista ds. GIS
Firma SERVE to świetny partner biznesowy. Od trzech lat utrzymują nasz serwer i pomagają naszym pracownikom od strony technicznej. Zawsze służą pomocą. Cały czas doskonalimy się dzięki prowadzonym przez nich szkoleniom.
Tomasz, Prezes zarządu
DO POBRANIA KONTAKT FAQ O NAS OFERTA Copyright © 2014 SERVE